Spomed en Medinello pakken samen chronische pijnklachten aan

Spomed en Medinello

Medinello behandelt cliënten met langdurige pijnklachten op het gebied van bewegen. Deze klachten belemmeren de dagelijkse activiteiten en hebben een negatieve invloed op het psychische en sociale welzijn. Cliënten met deze chronische pijn hebben meestal al een lange medische weg bewandeld.

 

Het doel van de behandeling is om te leren een andere houding aan te nemen tegenover de pijnklachten. De pijnrevalidatie helpt om weer beter te functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal-maatschappelijk gebied, ook als de pijn niet weggaat.

Werk weer samen met uw lijf en vecht er niet langer tegen. Medinello helpt weer de regie te krijgen over uw eigen leven.

Contact

Wij zijn bereikbaar via 088 - 5670150 of via email: rotterdam@medinello.nl

 

Voor alle informatie over Medinello zie medinello.nl

Indicaties voor Medinello

Chronische pijn:

 • Bestaat langer dan 3 maanden
 • Er is vaak geen duidelijke medische oorzaak (meer) aanwezig of aantoonbaar.
 • Komt verspreid over het lichaam voor
 • Gaat vaak gepaard met chronische vermoeidheid.
 • Er is onvoldoende resultaat behaald bij eerdere fysiotherapie en/of behandeling door een psycholoog of POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts).

In combinatie met persoonlijke en/of externe factoren:

 • Psychische klachten (depressie, angst, aanpassingsstoornis).
 • Persoonsfactoren (ziekteperceptie, motivatie, coping, assertiviteit, zelfbeeld).
 • Gedragsproblemen (bewegingsangst, vermijdingsgedrag, vastgezette sociale interactiepatronen).
 • Externe factoren zoals problemen in de sociale omgeving (werk, gezin of sociaal netwerk).

Inhoud behandeling

De revalidatiebehandeling van chronische pijn bij Medinello heeft niet als doel de pijn op te lossen, maar om te leren omgaan met de pijn. Het vraagt een andere visie ten aanzien van de pijn; kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van vechten tegen de pijn en te verwachten dat deze weggenomen moet worden.

U leert in de chronische pijnbehandeling:

 • Anders tegen de pijn aan te kijken.
 • Anders om te gaan met de pijn ten aanzien van uw dagelijkse functioneren op lichamelijk, op geestelijk en sociaal-maatschappelijk vlak.
 • Wat de factoren zijn die de pijn in stand houden of te veel van uw energie kosten.
 • Nieuwe mogelijkheden creëren om beter te functioneren op het gebied van werken, studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, het huishouden en het opvoeden van kinderen.

Vergoedingen

De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan de behandeling ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig dan wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

 

In sommige gevallen (op basis van uw polisvoorwaarden) moeten we na de intake een akkoord verkrijgen van uw zorgverzekeraar voor de start van de behandelfase. Daarnaast kan het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur (op basis van 100% van het NZA tarief) van het gevolgde programma slechts gedeeltelijk vergoedt. Met uitzondering van uw eigen risico, is het eventueel niet vergoede deel van de factuur voor rekening en risico van Medinello.

 

Wanneer een zorgverzekering de behandeling niet vergoedt, kan er ook een vergoeding vanuit een werkgever of letselschade overwogen worden. Hiervoor zal dan een passende offerte worden gemaakt.